_64A0957-Edit

Batlle i Roig

Enric Batlle i Joan Roig, arquitects (Fuera de Serie/El Mundo)