Enric Batlle i Joan Roig, arquitects (Fuera de Serie/El Mundo)